www.skakacihrad.info

MENU

Výpočet ceny za dopravu

* Uvedená cena je pouze orientační!!
Cena dopravy na danou akci je 7 Kč / km (je účtována i zpáteční cesta).